Tôn Hoa Sen đạt 67.7 tỉ 2013-2014

HSG: 2 tháng đầu niên độ 2013 – 2014 ước đạt 67,5 tỷ đồng LNST
HSG: 2 tháng đầu niên độ 2013 – 2014 ước đạt 67,5 tỷ đồng LNST

Riêng tháng 11/2013 lợi nhuận sau thuế ước đạt 35 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 11/2013 và lũy kế 2 tháng đầu niên độ tài chính 2013 – 2014. Theo đó,

Trong tháng 11, sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều tăng so với tháng 10/2013. Cụ thể:

Sản lượng tiêu thụ đạt 61.077 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 28.256 tấn; doanh thu thuần đạt 1.137,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng.

Lũy kế 2 tháng đầu niên độ, sản lượng tiêu thụ đạt 114.394 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 53.113 tấn; doanh thu thuần đạt 2.166,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 67,5 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, mức  doanh thu thuần tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm. 2 tháng đầu niên độ tài chính 2012 – 2013 doanh thu thuần đạt 1.663,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 71,7 tỷ đồng.
 
Q. Nguyễn

Hỗ trợ Online
Hotline
0908787985

Phòng Kinh Doanh

Ms Thảo

0932787985

Thông tin liên hệ

028.66832336

028.62936338

Email : thaithucanh.kd@gmail.com